欢迎访问琉璃古诗词大全
你的位置:主页 > 小学古诗 > 文章正文

牧童古诗-结客少年场行

时间: 2020-03-01 15:43 | 编辑:

结客少年场行原文:紫燕黄金瞳,啾啾摇绿鬃。平明相驰逐,结客洛门东。少年学剑术,凌轹白猿公。珠袍曳锦带,匕首插吴鸿。由来万夫勇,挟此生雄风。托交从剧孟,买醉入新丰。笑尽一杯酒,杀人都市中。羞道易水寒,徒令日贯虹。燕丹事不立,虚没秦帝宫。武阳死灰人,安可与成功。结客少年场行拼音解读:zǐ yàn huáng jīn tóng ,jiū jiū yáo lǜ zōng 。píng míng xiàng chí zhú ,jié kè luò mén dōng 。shǎo nián xué jiàn shù ,líng lì bái yuán gōng 。zhū páo yè jǐn dài ,bǐ shǒu chā wú hóng 。yóu lái wàn fū yǒng ,jiā cǐ shēng xióng fēng 。tuō jiāo cóng jù mèng ,mǎi zuì rù xīn fēng 。xiào jìn yī bēi jiǔ ,shā rén dōu shì zhōng 。xiū dào yì shuǐ hán ,tú lìng rì guàn hóng 。yàn dān shì bú lì ,xū méi qín dì gōng 。wǔ yáng sǐ huī rén ,ān kě yǔ chéng gōng 。※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
文章标题: 牧童古诗-结客少年场行
文章地址: http://www.loldn.com/xiaoxuegushii/58288.html
文章标签: 王维的古诗

[牧童古诗-结客少年场行] 相关文章推荐: