欢迎访问琉璃古诗词大全
你的位置:主页 > 小学古诗 > 文章正文

雨霖铃(明皇幸西蜀)

时间: 2020-06-24 22:55 | 编辑:

雨霖铃(明皇幸西蜀)原文: 蛾眉修绿。正君王恩宠,曼舞丝竹。华清赐浴瑶甃,五家会处,花盈山谷。百里遗簪堕珥,尽宝钿珠玉。听突骑、鼙鼓声喧,寂寞霓裳羽衣曲。
金舆远幸匆匆速。奈六军不发人争目。明眸皓齿难恋,肠断处、绣囊犹馥。剑阁峥嵘,何况铃声,带雨相续。谩留与、千古伤神,尽入生绡幅。 雨霖铃(明皇幸西蜀)拼音解读: é méi xiū lǜ 。zhèng jun1 wáng ēn chǒng ,màn wǔ sī zhú 。huá qīng cì yù yáo zhòu ,wǔ jiā huì chù ,huā yíng shān gǔ 。bǎi lǐ yí zān duò ěr ,jìn bǎo diàn zhū yù 。tīng tū qí 、pí gǔ shēng xuān ,jì mò ní shang yǔ yī qǔ 。
jīn yú yuǎn xìng cōng cōng sù 。nài liù jun1 bú fā rén zhēng mù 。míng móu hào chǐ nán liàn ,cháng duàn chù 、xiù náng yóu fù 。jiàn gé zhēng róng ,hé kuàng líng shēng ,dài yǔ xiàng xù 。màn liú yǔ 、qiān gǔ shāng shén ,jìn rù shēng xiāo fú 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
文章标题: 雨霖铃(明皇幸西蜀)
文章地址: http://www.loldn.com/xiaoxuegushii/122639.html
文章标签: 雨霖铃 明皇幸西蜀

[雨霖铃(明皇幸西蜀)] 相关文章推荐: