欢迎访问琉璃古诗词大全
你的位置:主页 > 古诗诗句 > 文章正文

明月照高楼慢(中秋应制)

时间: 2020-01-10 17:41 | 编辑:

明月照高楼慢(中秋应制)原文: 平分素商。四垂翠幕,斜界银潢。颢气通建章。正烟澄练色,露洗水光。明映波融太液,影随帘挂披香。楼观壮丽,附霁云、耀绀碧相望。
宫妆。三千从赭黄。万年世代,一部笙簧。夜宴花漏长。乍莺歌断续,燕舞回翔。玉座频燃绛蜡,素娥重按霓裳。还是共唱御制词,送御觞。 明月照高楼慢(中秋应制)拼音解读: píng fèn sù shāng 。sì chuí cuì mù ,xié jiè yín huáng 。hào qì tōng jiàn zhāng 。zhèng yān chéng liàn sè ,lù xǐ shuǐ guāng 。míng yìng bō róng tài yè ,yǐng suí lián guà pī xiāng 。lóu guān zhuàng lì ,fù jì yún 、yào gàn bì xiàng wàng 。
gōng zhuāng 。sān qiān cóng zhě huáng 。wàn nián shì dài ,yī bù shēng huáng 。yè yàn huā lòu zhǎng 。zhà yīng gē duàn xù ,yàn wǔ huí xiáng 。yù zuò pín rán jiàng là ,sù é zhòng àn ní shang 。hái shì gòng chàng yù zhì cí ,sòng yù shāng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
文章标题: 明月照高楼慢(中秋应制)
文章地址: http://www.loldn.com/gushishiju/45711.html
文章标签: 中秋 高楼 应制

[明月照高楼慢(中秋应制)] 相关文章推荐: