欢迎访问琉璃古诗词大全
你的位置:主页 > 古诗诗句 > 文章正文

秋夜月

时间: 2019-12-30 16:01 | 编辑:

秋夜月原文: 三秋佳节,罥晴空,凝碎露,茱萸千结。菊蕊和烟轻撚,
酒浮金屑。征云雨,调丝竹,此时难辍。欢极、
一片艳歌声揭¤
黄昏慵别,炷沉烟,熏绣被,翠帷同歇。醉并鸳鸯双枕,
暖偎春雪。语丁宁,情委曲,论心正切。夜深、
窗透数条斜月。 秋夜月拼音解读: sān qiū jiā jiē ,juàn qíng kōng ,níng suì lù ,zhū yú qiān jié 。jú ruǐ hé yān qīng niǎn ,
jiǔ fú jīn xiè 。zhēng yún yǔ ,diào sī zhú ,cǐ shí nán chuò 。huān jí 、
yī piàn yàn gē shēng jiē ¤
huáng hūn yōng bié ,zhù chén yān ,xūn xiù bèi ,cuì wéi tóng xiē 。zuì bìng yuān yāng shuāng zhěn ,
nuǎn wēi chūn xuě 。yǔ dīng níng ,qíng wěi qǔ ,lùn xīn zhèng qiē 。yè shēn 、
chuāng tòu shù tiáo xié yuè 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
文章标题: 秋夜月
文章地址: http://www.loldn.com/gushishiju/42750.html
文章标签: 秋夜